เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2020-05-037 จิราพัชร ฉัตรกวีกุล 405.00 29/05/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-05-035 สหพล จุลวงศ์ 245.00 27/05/2020 TH0107BBWP04A
INV2020-05-036 สาคร เสาแก้ว 295.00 27/05/2020 50784460
INV2020-05-030 พีพี ดอน ชูกิจ รีสอร์ท (กุศล ทองเกิด) 805.00 26/05/2020 50784363
INV2020-05-031 ภาวิณี แม้นทิม 940.00 26/05/2020 50784360
INV2020-05-032 พูนศักดิ์ 1,795.00 26/05/2020 50784358
INV2020-05-034 อรชรี วชิรอังศนา 1,010.00 26/05/2020 50784356
INV2020-05-023 ณัฎฐา มณฑปใหญ่ 1,545.00 19/05/2020 50784373
INV2020-05-027 โสวิกร ชมชื่น 280.00 19/05/2020 EW
INV2020-05-022 ดวงสมร. รวมทรัพย์ 2,975.00 18/05/2020 50784378
INV2020-05-020 สรินยา ปัญญาจักร์ 460.00 15/05/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-05-021 กันต์ญารัตน์ โพธิ์ประดับดี 275.00 15/05/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-05-017 อดิเรก. ตะนิรี 295.00 12/05/2020 52194143
INV2020-05-018 กุลธิดา บุหงาแดง 580.00 12/05/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-05-019 ภาสกร ชูสุก 290.00 12/05/2020 EW
INV2020-05-014 ลัดดา ต่อชีวัน 480.00 11/05/2020 จัดส่งไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-05-015 จารุณี ประวัง 715.00 11/05/2020 52194150
INV2020-05-013 ณดา เบ็ญแวดาโอ๊ะ 805.00 08/05/2020 52194159
INV2020-05-003 เดอะฮิดเด้นรีสอร์ท 1,135.00 07/05/2020 52194167
INV2020-05-004 พีพี ดอน ชูกิจ รีสอร์ท (กุศล ทองเกิด) 8,100.00 07/05/2020 52194171