เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV2020-10-017 ฟัรฮานา 290.00 20/10/2020 EW
INV2020-10-014 บีม 1,735.00 17/10/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-10-015 มูฮัมหมัดฟาฎิล 930.00 17/10/2020 53869737
INV2020-10-010 ทรงยุทธ เลิศโพธาวัฒนา 650.00 15/10/2020 EW
INV2020-10-008 พีพี ดอน ชูกิจ รีสอร์ท (กุศล ทองเกิด) 2,995.00 13/10/2020 53869731
INV2020-10-009 นางสาว ปรียา สุดสวัสดิ์ 355.00 13/10/2020 53869730
INV2020-10-001 ขนิษฐา ชนิตราภิรักษ์ 310.00 07/10/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-10-003 เบญจมาภรณ์ 290.00 07/10/2020 TH6303NNU4T8R
INV2020-10-004 เพ็ญมาศ ฟักคง 280.00 07/10/2020 EW
INV2020-10-005 จารุณี ประวัง 595.00 07/10/2020 53869723
INV2020-10-006 วิยะดา สิมมาโคตร 425.00 07/10/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-10-007 นายอุดมศักดิ์ ชูฤทธิ์ 495.00 07/10/2020 53869720
INV2020-09-018 บจก.คาเมลคอฟฟี่ 275.00 18/09/2020 EW
INV2020-09-015 พงศธัช 385.00 16/09/2020 EW973215038TH
INV2020-09-016 นันทนา 235.00 16/09/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-09-017 วุฒิกร ไชยอุดม 615.00 16/09/2020 53869662
INV2020-09-014 คุณสิริพรรณ เปรมปิยะวัฒน์ 320.00 15/09/2020 EW
INV2020-09-009 เจณิสตา คันยุไล 290.00 11/09/2020 TH2007KS7T24B
INV2020-09-011 ภารดี ประพฤติกิจ 245.00 11/09/2020 พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
INV2020-09-006 พัชรินทร์. คูวิบูลย์ศิลป์ 340.00 08/09/2020 53869645